LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563
article thumbnailโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/29RhVbMUaahzkjYXA สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

ประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากร

article thumbnailข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์นักเรียน

สอบนักธรรมศึกษา 2557
วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557
article thumbnailสนามสอบ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา12 พฤศจิกายน 2557 ...

โครงการจิตอาสา ทำความดีปีมหามงคล

จิตอาสา พัฒนาบ้านเรา "ถ้ำคอก" ตำบลเขาแดง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี