12/03 2557

ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2557

ณ หอประชุมโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
10 ตุลาคม 2557