09/12 2557

ต้อนรับคณะครูและบุคลากร จาก SMK PENDANG

โรงเรียนคู่พัฒนา(MOC) จากรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย
ณ หอประชุม โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
12 กันยายน 2557