LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดี, 23 เมษายน 2563
article thumbnailโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563 สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/29RhVbMUaahzkjYXA สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...

ประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากร

article thumbnailข้อมูลสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์นักเรียน

สอบนักธรรมศึกษา 2557
วันพุธ, 03 ธันวาคม 2557
article thumbnailสนามสอบ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา12 พฤศจิกายน 2557 ...

แนวข้อสอบ ONET

 

[ม.3] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

[ม.6] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

 

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

             [ชุด 1]   [ชุด 2]

 

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1]   [ชุด 2]