02/14 2560

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ


Attachments:
Download this file (ข้อมูลทั่วไป ๖๐.doc)ข้อมูลทั่วไป ๖๐.doc[ ]1336 kB
Download this file (ค่าเป้าหมาย-ประกาศ๖๐.doc)ค่าเป้าหมาย-ประกาศ๖๐.doc[ ]46 kB
Download this file (ปกแผนปฏิบัติการประจำปี๖๐.doc)ปกแผนปฏิบัติการประจำปี๖๐.doc[ ]113 kB
Download this file (รายละเอียดโครงการ(ต่อจากส่วนที่๓).doc)รายละเอียดโครงการ(ต่อจากส่วนที่๓).doc[ ]434 kB
Download this file (ส่วนที่  3 ปี๖๐.doc)ส่วนที่ 3 ปี๖๐.doc[ ]30 kB
Download this file (แผนฯ60ความสอดคล้อง(ต่อจากส่วนที่2).doc)แผนฯ60ความสอดคล้อง(ต่อจากส่วนที่2).doc[ ]77 kB
Download this file (แผนฯ๖๐ ส่วนที่ 2 (หน้า๑๗).doc)แผนฯ๖๐ ส่วนที่ 2 (หน้า๑๗).doc[ ]56 kB
Download this file (แผนฯ๖๐ส่วนที่ ๔.doc)แผนฯ๖๐ส่วนที่ ๔.doc[ ]22 kB