LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

article thumbnailด้วยโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาภูมิทนยาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เวลาราชการ) ณ อาคาร ๑...

ประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากร

article thumbnailแจ้ง ประชาสัมพันธ์         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยาทุกท่าน ขอให้บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูลภาค สนาม ข้อมูลบุคคล ครู หรือข้อมูลบุคคล พนง รชก.และอัตราจ้าง  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมพิมพ์และติดรูป(ชุดขาว ขนาด 1 น้ิว)...

ประชาสัมพันธ์นักเรียน

ปัจฉิมนิเทศ 2556
วันอังคาร, 18 มีนาคม 2557
article thumbnail"ร้อยดวงใจ พันผูก ลูก ส.บ."18 มีนาคม 2557ณ หอประชุม โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ...